Tuyển dụng Kế toán trưởng

Mô tả công việc

– Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.

– Theo dõi và thu hồi công nợ

– Thực hiện các công việc làm báo cáo tài chính, báo cáo doanh số bán hàng cho Ban Giám đốc

– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

– Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

– Các công việc khác theo sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc.

Mức lương: Thỏa thuận

Quyền lợi được hưởng: Mọi quyền lợi BHXH theo quy định của Luật Lao động

Hồ sơ: Bộ Hồ sơ công chứng đầy đủ.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Liên hệ:

Ms. Hà SĐT: 0982.940.436

Email liên hệ: phapche@luxuryfoods.vn