Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

240.000 / Kg

Thịt bò Mỹ

Dẻ sườn bò Mỹ

353.000 / kg

Thịt bò Mỹ

Gầu bò Mỹ

320.000 / Kg

Thịt bò Mỹ

Lõi nạc vai bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Thăn ngoại bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Thăn nội bò Mỹ