620.000 / Hộp

Sushi&Sashimi

Trứng cá ốt

300.000 / Hộp

Sushi&Sashimi

Trứng Tôm Ebiko

450.000 / Hộp
226.000 / Hủ
33.000 / Chai
33.000 / Chai
53.000 / Hủ
53.000 / Hủ
53.000 / Hủ
53.000 / Hủ