Miến-Mỳ - Bột

Bột Cacao Coco Powder

Lá - quả - hạt

Bột Gừng – Ginger Ground

Lá - quả - hạt

Bột hành Onion