Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

240.000 199.000 / Kg

Sản phẩm chưa sơ chế

Ba chỉ heo đông lạnh Nga

145.000 / kg

Bánh trung thu 2021

Bánh trung thu Ánh Nguyệt

450.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU GIA BẢO

1.200.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU NAM LONG

430.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU PHÚ QUÝ

420.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU QUY PHỤNG

450.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU THÁI BÌNH

320.000 / Đã có VAT

Bánh trung thu 2021

BÁNH TRUNG THU THANH VÂN

630.000 / Đã có VAT