Product added!

SET SASHIMI

Liên hệ mua hàng:
icon phone 0237.322.8688  -  icon phone 0989.312345

Cắt thái khi có order

Nguyên liệu nhập khẩu chất lượng

Xếp trong khay nhựa,đầy đủ đồ ăn kèm

Danh mục: