Đậu tương đỏ – SENDAI MISO 1Kg

Liên hệ mua hàng:
icon phone 0237.322.8688  -  icon phone 0989.312345

Nhà sản xuất: SENDAI MISO SHOYU