Dăm bông vai

Liên hệ mua hàng:
icon phone 0237.322.8688  -  icon phone 0989.312345

Số Lát:  Loại 200gr: 9 ± 1;Loại 500gr: 23 ± 1;Loại 1Kg: 26 ± 1

Kích thước sản phẩm(D x L): Loại 200gr: 100 ± 0.2 x 2 ± 0.3;Loại 500gr: 100 ± 0.2 x 2 ± 0.3;Loại 1Kg: 100 ± 0.2 x 2 ± 0.3