1.250.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Tôm càng xanh

Thủy hải sản trong nước

Tôm hùm

1.250.000 / Kg

Thủy hải sản

Tôm sú đông lạnh

Thủy hải sản trong nước

Tôm tít

Thủy hải sản trong nước

Tôm vằn biển

1 / kg