Thủy hải sản trong nước

Cá bạc má

Thủy hải sản trong nước

Cá chình

Thủy hải sản trong nước

Cá hồng

Thủy hải sản trong nước

Cá mú

Thủy hải sản trong nước

Cá nước ngọt

Thủy hải sản trong nước

Cá thu

290.000 / kg

Thủy hải sản trong nước

Cua huỳnh đế

Thủy hải sản trong nước

Mực ống

220.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Sò lông

Thủy hải sản trong nước

Tôm càng xanh

Thủy hải sản trong nước

Tôm hùm