Thủy hải sản nhập khẩu

Bào ngư Chi lê đông lạnh

1.650.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá hồng

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

Thủy hải sản nhập khẩu

Ốc hương

179.000 / kg

Thủy hải sản

Tôm đỏ Achentina

310.000 / kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska