Thủy hải sản nhập khẩu

Cá hồng

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản

Cá trích ép trứng Nhật

900.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trích Fuji một nắng

330.000 / Gói

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá tuyết

Hết hàng

Thủy hải sản

Cá tuyết nguyên con

 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

1 / kg

Thủy hải sản

Hàu sữa Nhật

580.000 / kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Thanh cua Ocean Stick

125.000 / Gói

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska

1 / kg
620.000 / Hộp