Thủy hải sản nhập khẩu

Bào ngư Chi lê đông lạnh

1.650.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá hồng

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trích Fuji một nắng

330.000 / Gói

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản

Cá tuyết nguyên con

 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

1 / kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska

Thủy hải sản nhập khẩu

Vẹm Newzealand

290.000 / Hộp