1
Bạn cần hỗ trợ?
Thủy hải sản nhập khẩu

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá hồng

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá tuyết

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska