Thủy hải sản trong nước

Tôm càng xanh

Thủy hải sản trong nước

Tôm hùm

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska

1 / kg
1.250.000 / Kg

Thủy hải sản

Tôm sú đông lạnh

Thủy hải sản trong nước

Tôm tít

Thủy hải sản trong nước

Tôm vằn biển

1 / kg
620.000 / Hộp

Thủy hải sản nhập khẩu

Trứng cá ốt

300.000 / Hộp