Thủy hải sản

Cá viên

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

1 / kg

Thủy hải sản trong nước

Cua huỳnh đế

Thủy hải sản trong nước

Ghẹ tươi

Thủy hải sản

Hàu sữa Nhật

580.000 / kg

Hàng khô

Mực câu khô

1.250.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Mực ống

220.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Ốc hương

Thủy hải sản trong nước

Sò lông

Browse Wishlist

Thủy hải sản nhập khẩu

Thanh cua Ocean Stick

125.000 / Gói

Thủy hải sản

Thịt ghẹ 500g

1.250.000 / Kg