Thủy hải sản trong nước

Ghẹ tươi

950.000 / gói

Hàng khô

Mực câu khô

1.250.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Mực ống

220.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Ốc hương

Thủy hải sản trong nước

Sò lông

Thủy hải sản

Thịt ghẹ 500g

1.250.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Tôm càng xanh

Thủy hải sản trong nước

Tôm hùm

Được xếp hạng 4.00 5 sao

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska

1 / kg
1.250.000 / Kg