Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trích Fuji một nắng

330.000 / Gói

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

CÁ TUYẾT ĐEN GINDARA

Hết hàng

Thủy hải sản

Cá tuyết nguyên con

 / Kg
1.100.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cua hoàng đế Alaska

1 / kg

Thủy hải sản trong nước

Cua huỳnh đế

Thủy hải sản trong nước

Ghẹ tươi

950.000 / gói

Hàng khô

Mực câu khô

1.250.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Mực ống

220.000 / Kg