Thủy hải sản trong nước

Cá mú

Thủy hải sản

Cá ngừ đại dương

Thủy hải sản trong nước

Cá nước ngọt

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Cá thu

290
1 / Hộp

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trích Fuji một nắng

330.000 / Gói

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá trứng

130.000 / Kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá tuyết

Hết hàng

Thủy hải sản

Cá tuyết nguyên con

 / Kg

Thủy hải sản

Cá viên