Thủy hải sản nhập khẩu

Bào ngư Chi lê đông lạnh

1.650.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Cá bạc má

Thủy hải sản trong nước

Cá chình

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá hồng

Thủy hải sản trong nước

Cá hồng

Thủy hải sản trong nước

Cá mú

Thủy hải sản trong nước

Cá nước ngọt

Thủy hải sản nhập khẩu

Cá Saba

100.000 / Kg

Thủy hải sản trong nước

Cá thu

290.000 / kg