1 / kg
1 / kg

Thịt bò Nhật

Thịt bò Fuji bít tết

690.000 / Kg

Thịt bò Nhật

Thịt bò Fuji nhúng lẩu

1 / kg
1 / kg