Product added!
Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

240.000 189.000 / Kg
Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

290.000 270.000 / kg
Giảm giá!
Browse Wishlist

Thịt bò Mỹ

Dẻ sườn bò Mỹ

353.000 279.000 / kg
Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Gầu bò Mỹ

320.000 279.000 / Kg
Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Lõi nạc vai bò Mỹ

345.000 279.000 / kg
Giảm giá!

Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

320.000 275.000 / kg
Giảm giá!
420.000 350.000 / kg