Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

220.000 / Kg

Thịt bò Mỹ

Dẻ sườn bò Mỹ

335.000 / kg

Thịt bò Mỹ

Gầu bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Lõi nạc vai bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc lưng bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc mông bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Thăn ngoại bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Thăn nội bò Mỹ