1 / kg
1 / kg
1 / kg

Thịt bò Úc

Top Blade

620.000 / Hộp

Sushi&Sashimi

Trứng cá ốt

300.000 / Hộp

Cá hồi Nauy

Xương cá hồi Nauy