Thịt bò Úc

Thăn cổ Aus FZ

Thịt bò Úc

Thăn ngoại Aus FZ

1 / kg

Thịt bò Mỹ

Thăn ngoại bò Mỹ

1 / kg

Thịt bò Mỹ

Thăn nội bò Mỹ

Sushi&Sashimi

Thanh cua Ocean Stick

125.000 / Gói

Thịt bò Nhật

Thịt bò Fuji bít tết

690.000 / Kg

Thịt bò Nhật

Thịt bò Fuji nhúng lẩu

1 / kg