Thịt heo sạch

Nạc vai heo

Sushi&Sashimi

Rong biển trộn mè

250.000 / Gói

Sushi&Sashimi

Sò đỏ Hokkigai

1.110.000 / Kg

Thịt bò Úc

Thăn cổ Aus FZ

Thịt bò Úc

Thăn ngoại Aus FZ

1 / kg