Thịt bò Mỹ

Nạc lưng bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc mông bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

Thịt heo sạch

Nạc vai heo

Sushi&Sashimi

Rong biển trộn mè

250.000 / Gói

Sushi&Sashimi

Sò đỏ Hokkigai

1.110.000 / Kg