Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

320.000 / kg

Sushi&Sashimi

Rong biển trộn mè

250.000 / Gói
Giảm giá!

Sushi&Sashimi

SET SASHIMI 1

210.000 199.000 / hộp
Giảm giá!

Sushi&Sashimi

Set Sashimi 2

270.000 249.000 / hộp
Giảm giá!

Sushi&Sashimi

Set Sashimi 3

320.000 299.000 / hộp
Giảm giá!

Sushi&Sashimi

Set Sashimi 4

420.000 399.000 / hộp