Thịt bò Mỹ

Lõi nạc vai bò Mỹ

Cá hồi Nauy

Lườn cá hồi Nauy

Thịt bò Úc

Mông bò Aus FZ

Thịt bò Mỹ

Nạc lưng bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc mông bò Mỹ

Thịt bò Mỹ

Nạc vai bò Mỹ

Thịt heo sạch

Nạc vai heo