Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

220.000 / Kg

Thịt heo sạch

Ba chỉ heo đông lạnh

Sản phẩm chưa sơ chế

Cá bào – KEZURI BUSHI 500gr

Cá hồi Nauy

Cá hồi Nauy Fillet

550.000 / Kg

Thịt gà

Chân gà

Thịt bò Mỹ

Dẻ sườn bò Mỹ

335.000 / kg

Sản phẩm chưa sơ chế

Dưa muối đỏ – FUKUJIN ZUKE 1Kg

Cá hồi Nauy

Đầu cá hồi Nauy