1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm chưa sơ chế

Thịt bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

Thịt heo sạch

Ba chỉ heo đông lạnh

Sản phẩm chưa sơ chế

Cá bào – KEZURI BUSHI 500gr

Cá hồi Nauy

Cá hồi Nauy Fillet

550.000 / Kg

Thịt bò Mỹ

Dẻ sườn bò Mỹ

1 / kg

Sản phẩm chưa sơ chế

Dưa muối đỏ – FUKUJIN ZUKE 1Kg

Cá hồi Nauy

Đầu cá hồi Nauy

Thịt bò Úc

Đùi bò Aus FZ