1 / kg
86.000 / Túi
1 / kg
1 / kg
25.000 / Hộp
38.800 / Túi
39.000 / Túi

Cá hồi chế biến

Nem cá Hồi tươi KiwiFoods

60.000 / hộp

Sản phẩm sơ chế

Nem chua Lam Kinh Thanh Hóa

4.000 / Chục

Cá hồi chế biến

Ruốc cá Hồi Nauy

Cá hồi chế biến

Sushi Cá Hồi Nhật Bản