25.000 / Hộp
38.800 / Túi
39.000 / Túi

Sản phẩm sơ chế

Nem chua Lam Kinh Thanh Hóa

4.000 / Chục

Cá hồi chế biến

Sashimi cá hồi

Cá hồi chế biến

Sushi Cá Hồi Nhật Bản