Sản phẩm sơ chế

Giò lụa nạc AL 250

44.000 / Túi

Sản phẩm sơ chế

Giò nạc bò 250gr

60.000 / Túi

Sản phẩm sơ chế

Giò tai nấm AL 250gr

48.000 / Túi

Sản phẩm sơ chế

Giò xào thủ đóng gói 250g

48.000 / Túi
90.000 / Kg
90.000 / Kg
1 / kg
86.000 / Túi
1 / kg
1 / kg