Sản phẩm sơ chế

Chả cá xoắn – NARUTO MAKI

55.000 / Túi

Chả viên

Chả mực

Chả viên

Chả tôm

Sản phẩm chưa sơ chế

Dưa muối đỏ – FUKUJIN ZUKE 1Kg

Sản phẩm sơ chế

Đậu nành lông – EDAMAME 1Kg

1 / kg