Giảm giá!

Thịt Gà chế biến

Bánh Gà

35.200 32.000 / Gói

Sản phẩm sơ chế

Cá bào – HANA KATSUO 500gr

Cá BASA

Cá viên BaSa

Giảm giá!

Thịt Gà chế biến

Cánh gà BBQ

97.900 89.000 / Gói

Cá BASA

Chả cá

Cá BASA

Chả cá thu