Hàng khô

Mì ramen 100gr

30.000 / Gói

Hàng khô

Mì soba 200gr

Hàng khô

Mì somen 250gr

Hàng khô

Mì Udon 250gr

150.000 / Gói
11.500 / Gói
50.000 / Túi