Lá - quả - hạt

Bột Gừng – Ginger Ground

Lá - quả - hạt

Bột hành Onion